უსაზღვრობა დროთა (გალაკტიონი)

9 B

რუსთაველის 19 30 მაისი 2018 20:00

რეჟისორი - სანდრო მრევლიშვლი
ავტორი - სანდრო მრევლიშვილი
მონაწილეები - აკაკი ხიდაშელი, თორნიკე ბელთაძე
პოეტისა და მისი დემონის ორთაბრძოლის ამბავი


საერთო სივრცე - 9 B

-
1
+