მთავარი / 3Ds Max - სასწავლო კურსი დამწყებებისთვის
3Ds Max - სასწავლო კურსი დამწყებებისთვის

16 სექტემბერი

საქართველო 16 სექტემბერი 2018 - 20:00

200B

ერთ ჯერზე შესაძლებელია მაქსიმუმ 10 ბილეთის შეძენა

3Ds Max - სასწავლო კურსი დამწყებებისთვის
(ორშაბათი - ხუთშაბათი 20:00)
1 გაკვეთილი - ძირითადი ინტერფეისის და ფუნქციების გაცნობა
2 გაკვეთილი - პირველი მოდიფიკატორები
3 გაკვეთილი - ვექტორული ფორმები (shapes) მათი მანიპულაცია
4 გაკვეთილი - Hard surface მოდელირების საწყისები ნაწილი პირველი
5 გაკვეთილი - Hard surface მოდელირების საწყისები ნაწილი მეორე
6 გაკვეთილი - სცენის საბოლოო აწყობა დამატებითი ფუნქციების გამოყენებით
7 გაკვეთილი - განმეორებადი ტექსტურის მორგება მოდელზე
8 გაკვეთილი - გაკვეთილი რენდერის ინსტრუმენტების გაცნობა და სცენის დარენდერება
დავალებების რაოდენობა: 8
ლექტორისგან იღებთ დავალებებს
ლექტორი თქვენს დავალებას აფასაებს და შენიშვნებს გიწერთ კომენტარების სახით
შეფასების სისტემა :
სტუდენტის ცოდნა ფასდება მისი შესრულებული დავალებებიდან
საგანი ითვლება ჩაბარებულად მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტმა გადალახა შესრულებული დავალებებისა და საბოლოო პროექტის შეფასებიდან 30%
დავალებების რაოდენობა 8 - თითოეული გაკვეთილის შეფასება 10% თითოეული დავალების გამოგზავნაში იღებთ 5%-ს, ხოლო 5%-ს ლექტორის შეფასებიდან.
საბოლოო პროექტის შეფასება 20%.
კურსის დასარულების დროს გაიცემა სერთიფიკატი მსმენელის მიერ მიღებული ქულის მინიშნებით.
კურსის დასრულების შემდეგ თქვენ შეგეძლებათ დამოუკიდებლად შეასრულოთ გარკვეული სახის პროექტები.
კურსის ხანგრძლივობა - 8 ლექცია, კვირაში - 2 ჯერ, კურსის ღირებულება - 200₾


16 სექტ.

საქართველო 16 სექტემბერი 2018 - 20:00

200B

ერთ ჯერზე შესაძლებელია მაქსიმუმ 10 ბილეთის შეძენა

კურსის ღირებულება - 200 B

-
1
+
დააკლიკეთ რუკის სანახავად