დავით ალადაშვილი
-

B


დავით ალადაშვილი - ფორტეპიანო

პროგრამაშია

Johann Sebastian Bach
Ludwig van Beethoven
Frederic Chopin
Franz Liszt
Robert Schumann

Dato Evgenidze (world premier)