ვერიფიცირებული ორგანიზატორი

17 მაისი

კოსმოსურ ნაგებობათა ცენტრი, საგურამო 17 მაისი 2019 - 22:00

120B

ერთ ჯერზე შესაძლებელია მაქსიმუმ 2 ბილეთის შეძენა

#გამარჯობა

4GB დაბრუნდა და წელსაც ორ განსაკუთრებულ უიქენდს წარმოგიდგენთ...

17, 18, 24, 25 მაისი

ასაკობრივი შეზღუდვა: 18+

ბილეთის შეძენის, გადაცვლის და გამოყენების პირობები:

1. ონლაინ შეძენილი ყველა ბილეთი იქნება სახელობითი, რაც იმას გულისხმობს, რომ შეძენისას მომხმარებელმა დამატებით ველებში უნდა მიუთითოს ბილეთის მფლობელის სახელი და გვარი, ხოლო ადგილზე მისვლისას ბილეთის სამაჯურში გადასაცვლელად უნდა წარადგინოს პირადობის მოწმობის საბუთი (სავალდებულოა იქონიოთ საბუთის ორიგინალი). ბილეთზე სხვისი პერსონალური მონაცემებით, ასევე პირადობის მოწმობის გარეშე, ვიზიტორი ფესტივალის ტერიტორიაზე არ დაიშვება.

2. ფეისბუქ ვერიფიკაციის გავლის შემთხვევაში, მომხმარებელს შეუძლია +1 ბილეთის შეძენა, რომლისთვისაც ასევე აუცილებელია იმ ადამიანის სახელისა და გვარის მითითება, რომელიც ისარგებლებს ბილეთით. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის წარდგენა კარზე ამ შემთხვევაშიც აუცილებელია.

3. ფესტივალის ოთხივე დღეს ექნება შესაბამისი სამაჯური, რაც იმას ნიშნავს, რომ Full Pass, ანუ 4 დღიანი აბონემენტის, ასევე Weekend Pass-ის შეძენის შემთხვევაში მომხმარებელს გადაეგზავნება ერთი QR კოდი, რომელიც უნდა გადაიცვალოს კარზე შესაბამისი დღის სამაჯურში. ვიზიტორი ვალდებულია ხელახლა შესვლისას წარმოადგინოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და გადაცვალოს ბილეთი შესაბამისი თარიღის სამაჯურში.

4. კარზე შეძენილი ბილეთი არ იქნება სახელობითი, მაგრამ მის შესაძენად აუცილებელია პირადობის მოწმობის წარდგენა.

5. შეძენილი ბილეთის პერსონალური მონაცემების (სახელი, გვარი) შეცვლა შესაძლებელი გახდება 20 მარტიდან 15 მაისამდე. გადაცვლის საფასური: 15 ლარი + საკომისიო. სახელისა და გვარის შეუცვლელად მფლობელის მიერ სხვისთვის გადაცემული ბილეთით ვიზიტორი ფესტივალის ტერიტორიაზე არ დაიშვება. მონაცემების შესაცვლელად უნდა მოგვმართოთ:
Email: support@tkt.ge;
ცხელი ხაზი: 2195577


17 მაისი

კოსმოსურ ნაგებობათა ცენტრი, საგურამო 17 მაისი 2019 - 22:00

120B

ერთ ჯერზე შესაძლებელია მაქსიმუმ 2 ბილეთის შეძენა

Full Pass (Early Bird) - 120 B

-
1
+
დააკლიკეთ რუკის სანახავად